Hizmet Sözleşmesi

 ACENTA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ SEYAHAT SÖZLEŞMESİ

1. A-Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50'si, bakiyenin ise gezinin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

B-İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

C-Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. 

a)Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2. KESİN KAYIT:  Gezi broşürü ve detaylı tur programını inceleyip, katılmayı arzu ettikleri tura isimlerini yazdıran “KONUK” ve “MİSAFİRİN” ön rezervasyonları “ACENTA” tarafından alınır. Tura kesin kayıt, toplam ücretin tamamının ödenmesi ile olur. Aksi takdirde “KONUK” ve “MİSAFİR” in tura katılmaktan vazgeçtiği varsayılarak, 3. Maddedeki iptal şartları uygulanır. Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde taksit miktarına göre banka komisyonu uygulanır.

3. İPTAL ŞARTLARI:

a)    Yurtdışı turlarında “KONUK” herhangi bir sebep ile gezi hareketinden 30 gün önce iptal/değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 15 günden az bir süre kala ise tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartı komisyonu tüketiciden tahsil edilir.

b)    Promosyon veya Flash Promosyon olan Yurtdışı turlarında yukarıda belirtilen iptal / iade koşulları geçerli olmayıp, hiçbir şekilde iptal veya değişiklik imkânı bulunmamaktadır. Herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

c)      Daha sonraki iptaller veya tura habersiz katılamama veya tur otobüsünü, uçağın veya gemiyi kaçırma hallerinde ise herhangi bir iade söz konusu değildir. İptal kesintilerinden sonra “ACENTA” nın “KONUK” ve “MİSAFİR” ler için yaptığı zorunlu harcamalar da ( Vize, uçak bileti, otel, vb ) “KONUK” tan kesilir veya ayrıca tahsil edilir. Ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartı komisyonu tüketiciden tahsil edilir.

d)      “ACENTA” gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici  bu  değişiklilik ve iptalleri  kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartı komisyonu tüketiciden tahsil edilir.

e)      Yurtiçi turlarda hareket tarihine 16-30 gün kala iptallerde tur ücretinin %10, 8-15 gün kala yapılan iptallerde tur ücretinin % 50’si, 7 gün ve daha az kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmaz. Ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartı komisyonu tüketiciden tahsil edilir.

4. GRUP TURLARI VE ÇEVRE GEZİLERİ: Grup turlarının gerçekleşebilmesi için, yeterli sayıda kişinin katılımı gerekir. Katılım azlığı nedeni ile “ACENTA” “KONUK” lara ve “MİSAFİR”lere bildirmek kaydıyla 7 gün öncesine kadar geziyi iptal edebileceği gibi, turu başka bir acenta aracılığı ile de yapabilir. Katılım azlığı nedeni ile yapılmaması halinde, alınan ücretin tamamı iade edilir veya katılım azlığından dolayı kişi maliyeti artacağından, “ACENTA” aradaki farkı talep ederek turu gerçekleştirmeye çalışır. Yurtiçi turlarda çevre gezilerinin ücrete dâhil veya hariç olduğu paket turlarda katılımcıların hangi şartlarla çevre gezilerine katılabilecekleri detaylı gezi programlarında yer alır. Gezi programı arzuya göre değiştirilmez. Program değiştirme yetkisi gerekli ve zorunlu hallerde sadece rehbere aittir.

5. MÜCBİR SEBEPLER ve SORUMLULUK: Tura çıkmadan veya tur esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, lokavt, afet, hava şartları, teknik aksaklıklar ve mücbir sebeplerden dolayı; Devletlerarası ilişkilerden doğabilecek değişiklerden ve/veya gecikmelerden “ACENTA” sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak ”ACENTA” , tur programında, ücretlendirmelerde, nakil araçlarında ve konaklama tesislerinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. “ACENTA”, taşıyıcı ve konaklatıcı şirketler ile “KONUK” ve “MİSAFİR” ler arasında bir aracıdır. “KONUK” ve “MİSAFİR”lerin taşıyıcı ve konaklatıcı firmalar ile ilgili “ACENTA” ile ilgili olmayan herhangi bir sebepten dolayı taşıma ve konaklama esnasında meydana gelebilecek kaza, sağlık problemi, bagaj ve diğer eşyaların çalınması ve kaybolması ve/veya hasara uğramasında “ACENTA” sorumluluk kabul etmez.

8. FİYATA DÂHİL OLAN HİZMETLER ve İSTİSNALAR: Tur ile ilgili broşürlerde ve detaylı gezi programlarında fiyata dâhil olan hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Yurtdışı turlarda, gidilecek ülkenin mevzuatlarına gör, turistlerden alınması gereken vergi, resmi harç ve benzeri kamusal ödemeler ile tur hareketinden önce uygulanmasıyla başlayan uçak, otel vb. fiyatlardaki artışlar ”KONUK”a aittir. Tura müracaat tarihi ile turun sona ermesi veya otelden ayrılış tarihleri arasındaki her türlü mevzuatlardaki değişiklilerin getireceği fiyat farklılıkları ”KONUK” tan ayrıca talep edilir. Fiyatlarımıza K.D.V dâhildir.

9. VİZE: Türk pasaportuna vize uygulayan ülkeler ile ilgili belgelerin, istenilen sayıda fotoğraf ve en az 6 ay geçerli süresi olan pasaportun “ACENTA” ya tur tarihinden 30 gün öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Herhangi bir gecikmeden dolayı çıkacak aksaklıklardan. “ACENTA” kesinlikle sorumlu tutulamaz. Vizeler “ACENTA” tarafından alınır Vize ücreti “KONUK” a aittir vizenin konsolosluk tarafından verilmemesinden “ACENTA” sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak “ACENTA” tarafından yapılmış olan zorunlu harcamalar (gidiş - dönüş uçak bileti, ön rezervasyon masrafları ve vize masrafları v.b ) “KONUK” tan talep edilir.

10. ÇOCUK ve 3. KİŞİ İNDİRİMİ: İki yetişkin ile aynı odada kalmak şartı ile çocuklara ve 3. Kişilere yapılacak indirimler yurtiçi ve yurtdışı turlarda verilecek hizmetlere, otel rezervasyonlarında ise konaklama tesislerine göre farklılık gösterdiğinden uygulanacak indirimler bu doğrultuda “ACENTA” tarafından “KONUK” a ve “MİSAFİR” lere yapılır.

 

11. DİĞER ŞARTLAR:

a) “ACENTA” konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda, müşterinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Bu konuda tüm insiyatif ilgili tesisin yetkililerine aittir. Otele varış saati her ne olursa olsun, odalara yerleşme saati yerel saatle 14:00 otelden ayrılış saati yerel saatle öğle 12:00dir

b)    Bu formun doldurulması esnasında yapılabilecek hatalardan “ACENTA” hiçbir sorumluluk kabul etmez. Dolayısıyla bu formu teslim alan kişinin özellikle tarihleri ve diğer detayları incelemesi gereklidir.

c)      Otobüsle yapılacak turlarda mola yerlerinde alınacak yemekler, içeceklerin ücretleri “KONUK” ve “MİSAFİR” ler tarafından ödenir.

d)      Rezervasyon kayıt formunun müşteride kalan kopyası ile “ACENTA”da kalan kopyası arasında fark olursa,“ACENTA” da kalan kopya ile “ACENTA” nın kayıtları esas alınır.

e)     “ACENTA” tarafından yolcu adına rezervasyon yapılan tesislerin kaliteleri tesislerin tanıtımını yapan tesisin kendi Broşür ve tanıtım bilgilerinden ve Turizm Bakanlığınca veya yerel makamlarca verilmiş yıldızlar ile garanti edilmiştir. “ACENTA” tesisi tanıtırken broşür bilgilerini yolcuya aktarır - gösterir. Bu bilgi ve tanıtımlardaki özelliklerin tesislerde bulunmaması, bulunduğu halde faal olmamasından ötürü yanlış tanıtım yaptı diye acenteye kusur bulunamaz. Müşterinin bu konuda satın aldığı tesise karşı kanuni hakları mahfuzdur. Tesis de olabilecek eksiklik ve hatalardan dolayı tesis birinci derecede sorumludur.

f)       Gazete ilanlarında ilan edilmiş hatasız yayınlanmış fiyatlar ve şartları ilan günü geçerlidir. Karşılıklı Mutabakata varılmış ve satın alınmış bir gezide fiyat için geri dönüş ve iade yoktur. Acente fiyatlarını yükseltebileceği gibi indirip, promosyonda uygulayabilir. Web sayfalarında güncellenemeyen fiyatlar Acenteyi bağlamaz, fiyat için karşılıklı mutabakat gerekir.

g)     Seyahat süresince gezilen ve konaklanan yerlerde “KONUK” ve ”MİSAFİR” lerle ilgili meydana gelebilecek hasar, zarar, ziyan ve kayıptan “ACENTA” sorumlu tutulamaz

h)     Hava muhalefeti nedeni ile “KONUK” ve “MİSAFİR” lerin konaklama tesislerine geç varması, geceleme kaybından ve yolda kaybedilen zamandan “ACENTA” sorumlu tutulamaz.

i)       Tur programında kullanılan ulaşım araçlarının hareket tarihleri, kalkış saatleri gezi broşürlerinde, detaylı tur programlarında belirtilmiştir. Taşıyıcı firmaların daha sonradan yapacakları hareket tarih ve saat değişikliklerinden "ACENTA"”sorumlu tutulamaz. Ancak "ACENTA” tur hareket detaylarını misafirlere bildirmekle yükümüdür.

j)        Yamaç Turizm, Havayolu ile yolcu arasında hizmet sağlayıcı bir kurum olup, uçak anlaşmaları ve kuralları 28.09.1955 Lahey Protokolüne bağlıdır. Charter uçuşlarda saat garantisi verilmez. Ancak, acentamız misafirlerimizin tatilini en konforlu geçirebilecekleri saatler için mümkün olan şartların en iyisini sunma gayreti içinde olacaktır.

k)      Yurt içi turlarda “ACENTA”nın kiraladığı tur otobüsleriyle seyahat edecek “KONUK VE “MİSAFİR” lere kayıt esnasında koltuk numaraları verilir. Otobüslerde verilen koltuk numaralarında sağ-sol sıra ve pencere-koridor garantisi verilmez. Otobüsün kalkışı için yeterli doluluk sağlanamadığı durumlarda ”ACENTA” aynı güzergâh üzerinde bulunan ve farklı otellere giden otobüsleri birleştirme hakkına sahiptir. Bundan dolayı kaynaklanan koltuk numaralarının değişiminden “KONUK” ve “MİSAFİR”ler herhangi bir hak talep edemezler

l)        “KONUK” ve “MİSAFİR”lerin arzularına göre oda tercihleri “ACENTA” tarafından alıp, Odalama listesi hazırlanır ve konaklama tesislerine gönderilir. Ancak oda blokajı ve oda dağılımını konaklama tesisi yapar.

m)   Gezi broşürü, tur katalogları, detaylı tur programları ve gazete ilanındaki dizgi ve baskı hatalarından dolayı “ACENTA” sorumlu değildir

n)      Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler)nin Acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Acenta’nın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

o)     İş bu sözleşme ekte bulunan gezi programı, rezervasyon kabul formu, yurtiçi otel satışlarında otele giriş belgesi ve ödeme planı ile geçerlidir

p)      “KONUK” ve / veya “MİSAFİR” ler iş bu sözleşmeyi imzalayıp veya imzalamadan ulaşım araçlarına binme, otel giriş kaydı yaptırmakla ve/veya bir gece konaklamakla sözleşmelerin tüm maddelerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

q)      İş bu 2 (iki) sayfa ve 10 (on) maddeden oluşan sözleşme, 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş, her iki tarafça okunmuş ve sözleşmedeki tüm maddeler “KONUK” ve/veya ”MİSAFİR”ler tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir. Anlaşmazlık durumunda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

Üye Girişi

Kullanıcı Adı 

Parola 

Şifre Hatırlat   |   Üye Ol

Bülten Aboneliğini Sonlandır
3WTURK