Ara

Kategori
Bölge
Fiyat Aralığı
-

Bölgeler

5* DLX ZAMBEZİ QUEEN NEHİR GEMİSİ ile CAPE TOWN & AFRİKADA NEHİRDEN SAFARİ 21 ARALIK 2019

5* DLX ZAMBEZİ QUEEN NEHİR GEMİSİ ile CAPE TOWN & AFRİKADA NEHİRDEN SAFARİ 21 ARALIK 2019
Bölge:
Pansiyon Tipi:Tam Pansiyon
Tarih Aralığı:21 Aralık

7149.00 USD


Erken Rezervasyon Talep Formu

 Detay

5* DLX ZAMBEZİ QUEENNEHİR GEMİSİ ile

YILBAŞINDACAPE TOWN & AFRİKADA NEHİRDEN SAFARİ

GÜNEY AFRİKA & BOTSVANA & NAMİBYA & ZİMBABWE

Johannesburg(1) – Chobe Nehrinde Gemi Konaklaması(4)  

Viktorya Şelaleleri(1) –Pilanesberg(2) – Cape Town(2)


Bölgenin en iyi nehir gemisi!


                                                                   Tüm turlar dahil! Ekstra tur yok!


                                                                   Safari turları ve nehir safarisi dahil!


                                                                 Gemide Yemeklerdeki içecekler dahil!21 Aralık 2019– YILBAŞI TURUAN HAYATI ve 5*DLX BUTİK NEHİR GEMİSİ ile UNUTULMAZ BİR DENEYİM

01.Gün |21.12.2019 |Cumartesi              İSTANBUL(SABİHA GÖKÇEN) –DUBAİ - JOHANNESBURG
İstanbulSabihaGökçenHavalimanı, DışHatlarTerminali, Emirates Havayollarıkontuarındasaat12.00’dabuluşma. Check-in vePasaportişlemlerisonrasıEmirates Havayolları’nınEK120sefersayılıuçuşuilesaat15.35’deDubai’yehareket. 4,5 saatlikbiruçuşsonrası, yerelsaatile 21.00’da Dubai’yevarış. Buradayapılacakaktarmasonrasında Emirates Havayolları’nın EK767 sefersayılıuçuşuilesaat 23.25’de Johannesburg’auçuş. Gecelemeuçakta

02.Gün |22.12.2019 |Pazar                      JOHANNESBURG (GÜNEY AFRİKA)         
Yaklaşık 8 saatlikuçuşsonrası, yerelsaatile05.35’de GüneyAfrika’nınenbüyükşehriJohannesburg’avarış.Pasaportvegümrükişlemlerininardından, özelaracımızileotelimize transfer. Otelimizeerken check-in işlemleri, kahvaltıvedinlenmekiçinserbest zaman. Oteldealacağımızöğleyemeğisonrasışehirturuiçinhareketediyoruz.Rosebank, Sandton,Johannesburg’unyirmi kilometre mesafedebulunanveGüneyAfrika’daırkayrımcılığınakarşımücadeleninmerkeziSowetoveburadakiNelson Mandela’nınEvigörülecekyerlerarasındadır. Tur sonrasıotelimizedönüş. Akşamyemeğivegecelemeotelimizde. (OteldeKahvaltı, ÖğleveAkşamyemeği)


03.Gün |23.12.2019 |Pazartesi                JOHANNESBURG–BOTSVANA-NAMIBIA                                   
(ZAMBEZİQUEEN GEMİYE BİNİŞ)          

KahvaltısonrasıHavalimanına transfer veBotsvana-NamibiasınırındabulunanKasaneHavalimanınauçuş.Yaklaşık 1,5 saatsürecekuçuşvegümrükişlemleriniardındangemimizebotlarile transfer. 5*DlxButik Zambezi Queengemisinecheck-in vekabinlerimizeyerleşmesonrasıserbest zaman. Bugünsizlereeşsizbirdoğayaveeko-sistemesahip Chobe bölgesihakkındabilgilerverilecektir.Akşamyemeğivegeceleme gemide. SessizgecedeAfrika’nınvahşitabiatınınseslerinidinleyebileceksiniz.(OteldeKahvaltı,GemiyevarıştahafifatıştırmalıkikramlarveAkşamyemeğigemide)

 

04.Gün |24.12.2019 |Salı                          CHOBE NEHRİNDE SEYİR 
Kahvaltısonrası, nehirboyuncafotosafariyekatılabilirveyabalıktutabilirsiniz. GemideaçıkbüfeöğleyemeğinizialırkenAfrika’nın size sunacağımuhteşemmanzaralarıseyredebileceksiniz.Akşamyemeğivegecelemegemide. (GemideKahvaltı, ÖğleveAkşamyemeği)

05.Gün|25.12.2019|ÇarşambaCHOBE NEHRİNDE SEYİR      
Kahvaltısonrası, Chobe Milli parkındatam günsürecekolanfotosafariyekatılacaksınız. Öğleyemeğiniz Chobe milli parkındapiknikalanındaalındıktansonrayinevahşitabiatın size sunacağıgüzelliklerigözlemleyebilirsiniz. Akşamyemeğivegecelemegemide. (GemideKahvaltı, Chobe milli parkındaöğleyemeği, Akşamyemeği)

06.Gün |26.12.2019 |Perşembe               CHOBE NEHRİNDE SEYİR             
Kahvaltısonrasınehirdefotosafariyekatılabilir, balıktutabilir veya bir yerli köyü ziyaret edebilirsiniz. Gemide açık büfe öğle yemeği. Öğleden sonra serbest zaman. Gemideki son gecenizdegeleneksel Afrika yemeğiileağırlanacaksınız.(GemideKahvaltı, ÖğleveAkşamyemeği)

07.Gün |27.12.2019 |Cuma                      GEMİDEN İNİŞ – ZİMBABWE – VİKTORYA ŞELALELERİ
Kahvaltısonrası 09.00’da gemidenayrılaraközelaracımızileViktoryaŞelalelerine (Zimbabwe)hareketediyoruz. Varıştaşelaleturumuzuyaptıktan sonra otelimize transfer. Check-in veodalarındağılımısonrasıserbest zaman. Akşamüzerigünbatımınıizlemekiçintekneturu.Akşamyemeğive
gecelemeotelimizde.(GemideKahvaltı,OteldeAkşamyemeği)
08.Gün |28.12.2019 |Cumartesi  ZİMBABWE – JOHANNESBURG – PİLANESBERG (G.AFRİKA)           

KahvaltısonrasıotelimizdenayrılarakHavalimanına transfer veöğlesaatlerindeyaklaşık 1,5 saatlikuçuşileJohannesburg’avarışveardındanPilanesberg’eözelaracımızile transfer. Oteliniz Bakubung Bush Lodge’ayerleşme.Pilanesberg, Sun City’den 5 km uzaklıkta olup, 2005’te Dünya Turizm Örgütü tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en iyi safari parkı seçilmiştir. Pilanesberg tam birmilyonyılöncemeydanagelenvolkanikhareketlersonucuoluşmuşbirdoğalbircennettir.Akşamyemeğivegecelemeotelimizde. (OteldeKahvaltıveAkşamyemeği)


09.Gün |29.12.2019 |Pazar         
PİLANESBERG (GÜNEY AFRİKA) 

Sabahgüneşdoğmadansafariiçinhareket. 5 Büyük (Big Five)olarakadlandırılanAslan, Buffalo, Fil, LeoparveGergedanlarıvediğerAfrika’yaözgüvahşihayvanlarıdoğalortamlarındagörebilmeimkanı.Lodge’adönüşvekahvaltı. Pilanesberg aynızamanda 350 kuş ve 65 sürüngen türüne ev sahipliği yapmaktadır. Otelde öğle yemeği. Öğleden sonra foto safari ve serbest zaman. Akşamüzerigünbatımısafarisiyapıyoruz. Akşamyemeğivegecelemeotelimizde. (OteldeKahvaltı, ÖğleveAkşamyemeği)

10.Gün |30.12.2019 |Pazartesi    PİLANESBERG – JOHANNESBURG – CAPE TOWN (G.AFRİKA)
Sabah erkensaatlerdeOtel’dençıkışişlemleriveJohannesburgHavalimanınatransfer(kahvaltı lunch box olarakalınacaktır). Johannesburg’avarışsonrasıCape Town’ayaklaşık 2 saatsürecekuçakyolculuğununardındanöğlesaatlerindevarışvevarıştayapacağımız“Mother City”(Ana Kent) olarakanılanCape Town turuesnasında; AdderlyCaddesi, BartolomeusHeykeli, Jan Van Ribbecktarafından 1652’de Avrupa’danUzakdoğu’yaseyahatedengemilerinmeyvesebzeihtiyaçlarınıkarşılamaküzerekurulmuş Company Gardens, Parlamento, Jan Van RibbeckHeykeli, Nobel BarışÖdüllü Desmond Tutu’nun 10 yılboyuncaBaşpiskoposlukyaptığı Saint George Katedrali, Cape Malay kültürününizlerinitaşıyan Malay Mahallesigörülecekyerlerarasındadır. Tur sonrasıteleferikile Masa Dağı'naçıkıyorve1087 metre yükseklikten Cape Town’ıngüzelmanzarasınıfotoğraflıyoruz(Masa Dağıturutamamenhavakoşullarına bağlı olup  hava koşulları elverişli olmaz ise yapılamamaktadır!!!) Akşamyemeğivegecelemeotelde.(Lunch Box kahvaltı, OteldeAkşamyemeği)

 

11.Gün |31.12.2019 |Salı              CAPE TOWN (GÜNEY AFRİKA)***YILBAŞI***            
KahvaltısonrasıÜmitBurnuYarımadasıturuiçinhareket. Tam günsürecekturumuzda, Bantry BayveLlandudnobölgelerindengeçipbirbalıkçıkasabasıolanHoutBay’avarıyoruz. Burada“FokAdası”ndakifoklarıgörmeküzeretekneyebiniyoruz. Fok Adası olarak adlandırılan yer aslında büyük bir kayalık. Tekneiledalgalarınelverdiğiölçüdeyüzlercefok’unbulunduğukayalıkadayayaklaşarakfotoğraflarını çekiyoruz. DahasonraÜmitBurnu’na hareket ediyoruz. DenizedoğruuzanankayalıkbirburunolanÜmitBurnuGüneyAfrika’daki Cape Yarımadası’nıngüneydekienuç noktasıdır. Öğleyemeğimizidenizkenarındayerelbalıkrestoranındaalacağız. DahasonraÜmitBurnu’ndakiCape Point’efünikülerileçıkacak, dünyanınenyüksekfenerini göreceğiz. DevamındaPenguenlerinyaşadığı Boulder’s Beach’egidiyoruz. Tur bitimindefarklıkasabalardangeçerek Cape Town’adönüyoruz. Akşam yemeğimiz yeni yıl kutlamalarının merkezi olarak bilinen V&A Waterfront da bulunanrestorandaolacakvehavaifişekgösterilerininardındanotelimizegeridöneceğiz.(Oteldekahvaltı, Yerelrestorandaöğleveakşamyemeği)12.Gün |01.01.2020 |Çarşamba   CAPE TOWN – DUBAİ        
KahvaltısonrasıoteldenayrılarakWinelandturuiçinhareket ediyoruz. Turumuza KWV çiftliğini ziyaret ederek başlıyoruz.45 dakikalık bir yolculuktan sonra geleceğimiz bu çiftlikte önce mahzenleri geziyor, ardından şarap tadımı yapıyoruz. Dahasonra 1679’da kurulmuşolanveHollandalıgöçmenlerineskigelenekvegöreneklerineuygunolarakyaşadıkları Stellenbosch kasabasınageçiyoruz. Şarapları, meşe ağaçları ve üniversitesi ile ünlü bu kasabada panoramik şehir turu yapıyoruz. TarihiyapılarıgöreceğimizDorpCaddesi’nigezipbölgedekiçiftliklerden birinde öğle yemeğimizi alıyoruz. Tur sonrasıHavalimanınatransfer. Check-in vePasaportkontrollerisonrası Emirates Havayolları’nınEK771 sefersayılıuçuşuilesaat 18.15’de Dubai’yehareket. Gecelemeuçakta. (Oteldekahvaltı, yerelrestorandaöğleyemeği)


13.Gün |02.01.2020|Perşembe    DUBAİ – İSTANBUL (SABİHA GÖKÇEN) 
Yaklaşık 9,5 saatlik uçuş sonrası yerel saat ile 05.45’de Dubai’ye varış. Burada yapacağımız aktarma sonrası Emirates Havayolları’nın EK119 sefer sayılı uçuşu ile saat 09.55’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına hareket. Yaklaşık 5 saatlik uçuş sonrası yerel saat ile 14.00’da varış ve turumuzun sonu..

TUR ÜCRETİ (Kişi Başı): 

Kabin Tipi

Kişi Başı

Tek Kişi Farkı

Üç KişilikBalkonlu Standart Suite (Üst Güverte) (22 m2)Kabin No: 24 ve 26

6.399 Usd

*

Ana Güverte – Balkonlu Standart Suite (20 m2)

6.999 Usd

4.399 Usd

Ana Güverte – Balkonlu Master Suite (28m2)

7.399 Usd

4.999 Usd

Üst Güverte – Balkonlu Standart Suite (20 m2)

7.150 Usd

4.799 Usd

Üst Güverte – Balkonlu Master Suite (28 m2)

7.700 Usd

4.999 Usd

 

İLAVE ÜCRETLER (Kişi Başı): 

Havalimanı ve Liman vergileri

600 Usd

Şoförler, otel görevlileri, bagaj taşıyıcılar ve Gemi Personeli Servis Bedeli

150 Usd

Namibya Vize Ücreti(Namibya Vizesiacentamız tarafından alınmaktadır)

250 Usd

NOT:Botsvanave Zimbabwe vizeücretleri(Pasaportsahipleritarafındanülkegirişlerindeödenmektedir)

 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER:

|Emirates Havayollarıile İstanbul-Johannesburg/Cape Town-İstanbul arasıekonomisınıfıuçuşlar

|YerelhavayollarıileJohannesburg-Kasane / ViktoryaŞelaleleri-Johannesburg / Johannesburg-Cape Townarasıekonomisınıfıuçuşlar

|Programdabelirtilentümtransferler

| Johannesburg’da1.sınıfotelde1gecetam pansiyonkonaklama

| ViktoryaŞelalelerinde1.sınıfotelde 1 geceyarımpansiyonkonaklama
|
Pilanesberg’deBakabungLodge’da 2geceyarımpansiyonkonaklama

| Cape Town’da1.sınıfotelde 2 geceyarımpansiyonkonaklama

|5*DlxZambezi Queengemisinde4gecetam pansiyonkonaklama(GemidekiTam pansiyonservishizmetigemiyebinişgünüAkşamyemeğiilebaşlayıp, gemideninişgünüsabahkahvaltısıile son bulmaktadır)
| Programdabelirtilenyerelrestoranveotellerdealınanyemekler

|Gemiyolculuğuesnasındakiküçükteknelerilefotosafariturları, Chobe UlusalParkında safari turuvePilanesberg’desabah-akşam safari turları
|
Gemideyemeklerdesunulanalkolsüziçecekler, madensuyu, çay, kahve, bira ve sunulan şaraplar

|Programdabelirtilentümturlar(ekstra tur yok)

|ProfesyonelTürkçerehberlikhizmeti

|Türsabmecburimesuliyetsigortası

 


TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:
| Havalimanıve Liman Vergileri
|
İç hat uçuşlarındakişibaşı 1 parçanındışındakibagajtaşımaücretleri
|Kara vegemiturlarısırasındalokalrehber, şoförlervegemipersonelineverilenbahşişler
|SeyahatSağlıkveSeyahatİptalSigortası
| Namibyavizeücreti(250 usd)
|
Botsvanave Zimbabwe vizeücretleri(Pasaportsahipleritarafındanülkegirişlerindeödenmektedir)
| Yurt dışıçıkışharcı

 

İPTAL ŞARTLARI:                                                                                                                                     Tur Hareket tarihine;                                                               
| Kayıtgünüile120günarasıkişibaşı600 $                 
| 119gün – 90günarası%70                                                               
| 89gün – 60günarası%80                                    
| 59gün – 29günarası%90                                    
| 28 gün – 00 günarası%100 cezauygulanır!

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ :                                          
Turharekettarihine120günkaladanitibarenyapılanisimdeğişikliklerindeher isimiçin 250usdcezauygulanır

ÖNEMLİ NOT :                                                    
Kaydıtakipedenhaftaiçindekesileniç hat uçak bilet ücretleri, turunyolcutarafındaniptalihalinde, yanmaktaolupiadeedilememektedir.


5*DLX BUTİK ZAMBEZİ QUEENGEMİSİ:
       
2009yılında seferlerine başlayan gemi, 2015 yılında tamamen yenilenmiştir.45metre uzunluğundaki gemi ,14 kabin,28 yolcu kapasitesi ile dünya’nınen kaliteli butik gemilerinden biridir. Kabinlerde kasa, saç kurutma makinası, klima, bornoz, terlik gibi imkanlar sunulmaktadır.

Ana ve Üst Güverte Balkonlu Master Suite (28 m2)

Ana ve Üst Güverte Balkonlu Standart Suite (20 m2 )

 

GEMİ ve SEYAHAT ile İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR :
Çocukları ile seyehat edecek ailelerin dikkatine:

Güney Afrika İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre  01 Ekim 2014 tarihinden itibaren bu ülkeye seyahat edecek ve/veya seyahatine bu ülkeden başlayacak 18 yaş altındaki çocuklar için bazı yeni uygulamalar yürürlüğe girmiştir. Buna göre pasaportun haricinde aşağıdaki belgelerin bulundurulması ülkeye girişte herhangi bir aksilik yaşanmaması açısından zorunludur;

Her iki ebeveyn ile seyahat edildiğinde çocuğun detaylı doğum belgesi ile birlikte tam vukuaatlı nüfus belgesi (nüfus müdürlüğünden) ve çocuğun nüfus cüzdanının bulundurulması,

Ebeveynlere ait evlilik cüzdanının bulundurulması, Ebeveynlerden sadece 1 tanesi ile seyahat edilmesi halinde yukarıdaki belgelere ilave olarak seyahatte bulunmayan ebeveyne ait muavakatname (seyahat tarihinden maksimum 3 ay önce alınmış) veya mahkeme tarafından verilmiş velayet belgesinin yanlarında bulundurulması,

Ebeveynlerden 1 tanesinin vefat etmiş olması durumunda ise ölüm belgesinin de yanlarında bulundurulması,

18 yaş altındaki genç seyahat edeceği zaman yukarıdaki aile durumlarına bağlı olarak belgeleri yanında bulundurması,

Bahsedilen dokumanların İngilizce lisanı haricinde olanların, yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevirilmiş olması gerekmektedir!

                                                                              
|Seyahate ilişkin Gemi Biletleri, uçak biletleri seyahate 48 saat kala misafirlere iletilmektedir. Katılımcılar bu biletleri ve detayında yer alan bilgilendirmeleri okumak ve kontrol etmekle yükümlüdür.

|Nehir su seviyeleri ve liman şartları değişimi nedeniyle Gemi firması programda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Limanlara varış ve hareket saatleri nehir trafiğine göre değişebilir.

|Tura katılım için acentemiz tarafından bildirilen saatlerde belirtilen havalimanında ya da geminin yanaşacağı limanda hazır bulunmayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında tamamlamayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında tamamlayan ancak uçağa ya da gemiye binemeyen yolcuların seyahati gerçekleştirememelerinden acentemiz sorumlu değildir. Uçağı ya da gemiyi kaçıran yolcuların tura dahil olmaları için gerekli olacak gidiş-dönüş yeni uçak biletleri ya da gemiye ulaşabilecekleri limana ulaşımları ve gidilecek bölgedeki transferlerine dair oluşacak tüm masraflar kendilerine aittir.

|Gemilerin limandan ayrılış saatleri ile ilgili bilgiler gemi içerisinde anons ya da bilgi panoları ile duyurulmaktadır. Misafirler bu bilgileri takip etmekle yükümlüdür. Gemi kalkışının kaçırılması durumunda gemiye farklı bir limandan binerek seyahate devam etmeleri için ya da seyahati yarıda keserek geri dönüşleri için oluşacak olan tüm masraflar yolcuya aittir. Seyahatin yarıda kesilmesi durumunda tur ücreti iadesi yapılamaz.

| Yurtdışı gezilerinde seyahatin bitiş tarihinden en az 6 ay süreli ve Yasal olarak geçerli pasaport olması mecburidir. Yolcu pasaportlarının hasar görmemiş/yıpranmamış/yırtılmamış olması boş vize sayfası olması zorunludur. Yolcuların gidilecek ülkelere giriş için gerekli olan yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. Bu kurallara uyulmaması durumunda havalimanlarında yolcuların uçuşa alınmaması sonucu doğan zararlardan yolcularımız bizati sorumludur.

| Acentemiz, Yolcu ile konsolosluk arasında aracı konumundadır. Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda vize vermeme hakkına sahiptir, Yolcunun vize alamaması ile ilgili olarak acentemizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Acentemiz sadece Aracı kurum görevini üstlenmektedir. Şahsi vize başvurularında acentemizin herhangi bir yaptırımı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüketiciler bu şartları kabul ederek tura kayıt yaptırmışlardır.

|Tura iştirak eden yolcuların, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan acentemiz sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Ülkeye ve/veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.

| Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilmez.

|Nehir Su seviyesindeki olağanüstü azalma veya artış durumlarında kaptanın insiyatifinde uğranılan limanlar değişiklik gösterebilir.Nehir trafiğine göre program saatleri, varış ve kalkışlar değişiklik gösterebilir.

 

UÇUŞ ile İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR :

|Uçaklı programlarımızda acentemiz; havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir.

| Programlarda havalimanında veya limanlarda acentemiz görevlisi bulunmamakla birlikte turlara katılan kişiler için yapılması gereken Check-in ve boarding işlemleri kişisel işlemler olup, misafir tarafından uçak kalkışı öncesinde havalimanlarında ilgili havayolu kontuarlarında yada on-line olarak havayolu firmalarının internet sitelerinden yapılması zorunludur.

|Uçuşlarda oluşabilecek son dakika rötarları ve kapı değişiklikleri havaalanlarında sesli anons edilmekte ve alanda ki bilgi panolarında gösterilmektedir. Bu bilgiler yolcularımız tarafından takip edilmelidir. Havalimanıiçerisinde bu anons ve panoların takip edilmemesinden doğan uçağa binememe durumlarından acentemiz sorumlu tutulamaz.

|Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan acentemiz sorumlu tutulamaz.

| 28-35(dahil) hafta arası hamile yolcularımız için “uçak ile seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan uçuştan en geç 7 gün önce alınmış doktor raporu gerekmektedir. 35. Haftadan sonraki hamile yolcular doktor raporu olsa dahi uçuşuna müsaade edilmemektedir. İkiz bebek bekleyen yolcular için bu süre 28 – 32(dahil) haftadır.

|Havalimanında talep edilecek özel lift ve tekerlekli sandalye hizmetleri ile ilgili yolcu tarafından havayolu ile irtibata geçilmesi ve talep edilmesi gerekmektedir. Havayolu acenteleri talep anında bu bilgileri sisteme girmekle birlikte olası aksaklıklardan acentemiz sorumlu tutulamaz.

|Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri havayolu tarafından havalimanında belirlendiğinden yolculara alandaki bilgi panoları (info board) ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmelerden acentemizin daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.

| Havayolları genel teamülünde bagaj hakki 20kg ile sınırlandırılmaktadır (Havayolu şirketine göre bagaj hakları değişiklik gösterebilir). Kabin içine alınan el bagajları ise 8kg ile sınırlıdır. Uluslararası kurallara göre tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli poşet içerisinde her biri en fazla 100ml.lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilmektedir. Her yolcu sadece 1 adet poşet taşıyabilir.

|Yolculun kişisel sebepleri ile kaçırdığı uçuşlardan, kişisel evrak eksikliği, hataları ya da hukuki problemleri nedeni ile uçuşunu gerçekleştirememesinden acentemiz sorumlu tutulamaz.

 

KEYİFLİ BİR TATİL GEÇİRMENİZİ DİLERİZ...

3WTURK