Ara

Kategori
Bölge
Fiyat Aralığı
-

Bölgeler

5* DLX AMADARA NEHİR GEMİSİ ile MEKONG NEHRİ & HALONG BAY KÖRFEZİ 07 ARALIK 2019

5* DLX AMADARA NEHİR GEMİSİ ile MEKONG NEHRİ & HALONG BAY KÖRFEZİ 07 ARALIK 2019
Bölge:
Pansiyon Tipi:Tam Pansiyon
Tarih Aralığı:7 Aralık

5699.00 USD


Erken Rezervasyon Talep Formu

 Detay

5* DLX AMADARA NEHİR GEMİSİ ile

MEKONG NEHRİ & HALONG BAY KÖRFEZİ

VİETNAM & KAMBOÇYA

Vietnam / HoChiMinh City/Saigon(2) – My Tho - Cai Be – SaDec – Tan Chau – Kamboçya / Phnom Penh(1) – Oudong – KampongTralach – Oknhatey – Angkor Ban– KampongCham – PrekKdam – SiemReap(2) – Vietnam / Hanoi(2) – Halong Bay Körfezi(1) – Hanoi(1)

 
07 Aralık 2019

 

01.Gün |07.12.2019 |Cumartesi              İSTANBUL­–HO CHI MINH CITY/SAİGON (VİETNAM) 
İstanbulHavalimanı, DışHatlarTerminali, TürkHavayollarıkontuarında06 Aralık 2019 Cumagecesisaat 23.30’dabuluşma. Check-in vePasaportişlemlerisonrasıTürkHavayolları’nınTK0162sefersayılıuçuşuile07 Aralık 2019 Cumartesigeceyarısısaat02.25’deHo Chi Minh City’edirektuçuş. Yaklaşık 11saatlikbiruçuşsonrasıyerelsaatile17.10’da Dünyanınenfazlamotosikletininbulunduğu (yaklaşık 3,5 milyonadet) Ho Chi Minh City’evarışveotelimize transfer.Check-in veodalarındağılımısonrasıgecelemeotelimizde.

02.Gün |08.12.2019 |Pazar          HO CHI MINH CITY/SAİGON – CU CHİ TÜNELLERİ (VİETNAM)
Kahvaltısonrasıdüzenlenecekşehirturunda; FransızKolonidönemindenkalmatarihi Posta Binası, Notre-Dame Katedrali,Opera Binası,SavaşMüzesi,Dong Ru Caddesi, eskiBaşkanlıkSarayıgörülecekyerlerarasındadır.OteldealınacaköğleyemeğisonrasıVietnam-ABD savaşısırasındaVietnamlıların 200 km yeraltıtünelikazarakAmerikansaldırılarındankorunabildikleriCu Chi tünellerinigeziyoruz. Tur sonrasıotelimizedönüş. Gecelemeotelimizde.       
(Oteldekahvaltıveöğleyemeğidahil)

 


03.Gün |09.12.2019 |Pazartesi                HO CHI MINH CITY – MY THO -GEMİYE BİNİŞ (VİETNAM)

Kahvaltısonrası,Ho Chi Minh City’nineneskiyapılarındanbiriolanmeşhur Ben Thanh pazarınıziyaretediyoruz. Buradayerelpazardanalışverişyapmafırsatıbulacaksınız. DahasonraMy Tholimanınahareketediyoruz. 5*DlxAmadaranehirgemisine check-in veodalarındağılımısonrası‘’Hoşgeldinizkokteyli’’veakşamyemeğinigemidealıyoruz. Gecelemegemimizde.   
(Oteldekahvaltı, gemideöğleveakşamyemeğidahil)

 

04.Gün |10.12.2019 |Salı                          CAI BE – SA DEC (VİETNAM)       
Kahvaltısonrası,küçükteknelerileCai Be ye ulaşıyoruz. Buradaşekerlemeveyerelyemeklerdekullanılanpirinçtenyapılankağıtlarınyapımatölyesiniziyaretediyoruz. Dahasonragemimizedönüşveöğleyemeği. Mekong DeltasındakiönemlikasabalardanSa Dec’eulaşıyoruz. MeşhurFransızyazarMarguerite Duras’ıngençlikyıllarınıgeçirdiğiveaynızamandaVietnam savaşındaAmerikanhücümbotlarınınüssüolarakkullanılan Sa Dec’deyapacağımız tur esnasında; yerelpazar, Cao Dai tapınağıveMarguerite Duras’nınÇinlisevgilisi Huynh Thuy Le’nin, “The Lover” (sevgili) adlımüzeyedönüştürülmüşeviniziyaretedeceğiz. Tur sonrasıgemimizedönüş. Akşamyemeğivegecelemegemimizde. (Gemidekahvaltı,öğleveakşamyemeğidahil)

 

05.Gün |11.12.2019 |Çarşamba               TAN CHAU – SINIR GEÇİŞİ          
Kahvaltısonrası,‘’xeloi’’adıverilenküçükbisikletvemotorsikletlerilebölgeninenbakirköyüolanTan Chau’yukeşfedebileceksiniz. Dahasonraküçüktekneleriledarkanallardangeçipkıyıyaçıkarakhasıryapımatölyesinigezebileceksiniz. Vietnam’ınkırsalhayatınıbirebirdeneyimleyebileceğinizbu tur sonrasıgemimizedönüş. Öğleyemeğisonrasıgemimizile Vietnam – KamboçyasınırındangeçerekPhnom Penh’edoğruseyrimizdevamedecek. Gecelemegemimizde. (Gemidekahvaltı,öğleveakşamyemeğidahil)

 

06.Gün |12.12.2019 |Perşembe               PHNOM PENH (KAMBOÇYA)         
Kamboçya’nınbaşkenti Phnom Penh’evarışımızilebirlikteyapılacakturumuzesnasında;Kızıl Khmer örgütününyaptığıakılalmazkatliamlarıanlatanTuolSlengSoykırımmüzesigezilecektir. Gemidealacağımızöğleyemeğisonrasıtekrarşehirmerkezinegelerek; UlusalMüze, KraliyetSarayı, Gümüş Pagoda, Phnom Tapınağınıziyaretediyoruz.Akşamyemeğisonrasıyerelkıyafetleriileküçükçocukların dans gösterisiniizleyebileceksiniz. (Gemidekahvaltı,öğleveakşamyemeğidahil)


07.Gün |13.12.2019 |Cuma              OUDONG – KAMPONG TRALACH - PHNOM PENH (KAMBOÇYA)

KahvaltısonrasıKamboçyanıneskibaşkentiOudong'ahareket. KamboçyalılarınhacmerkeziolanOudong’daBudisttapınağınıziyaretettiktensonra Kampong Tralach'ageçiyoruz. ÖküzlerinçektiğiarabalarilenehirkıyısındanKampong Tralachköyünügezeceğiz. Tur sonrasıgemimizedönüş, öğleyemeğimizigemidealdıktansonraPhnom Penh’de

‘’tuktuk’’araçlarıileşehridahadetaylıgezebilecek, Fransızkolonidönemine aityapılarıvebulvarlarıdahayakındangörmefırsatıbulacağız. GecelemePhnom Penh limanındademirligemimizde. (Gemidekahvaltı,öğleveakşamyemeğidahil)     

08.Gün |14.12.2019 |Cumartesi              OKNHATEY – ANGKOR BAN (KAMBOÇYA)        
Sabah saatlerindegemimizOknhateyköyünedoğruyolalacak. ‘’İpekadası’’olarakbilinenOknhateyköyünevarışımızilebirlikteyerelbirilkokulziyaretedilecekveipekdokumasıve el işiürünlerininyapımınıgörebileceğiz. Tur sonrasıgemimizedönüş. Gecelemegemimizde. (Gemidekahvaltı,öğleveakşamyemeğidahil)
09.Gün |15.12.2019 |Pazar                      ANGKOR BAN – KAMPONG CHAM (KAMBOÇYA)          

Kızıl Khmerkatliamlarıesnasında, Kamboçyanınzarargörmeyen ender köylerindenbiriolanAngkor Ban’dakahvaltısonrasıyapacağımızyürüyüşturunda; köydeyaşayanhalkınahşapevleriniveyaşamstandartlarınıyakındangörebileceğiz. Tur sonrasıgemimizedönüşveöğleyemeği. Öğledensonraaraçlarımızile‘’erkekvedişi’’olarakadlandırılan‘’ikizdağlar’’bölgesinegideceğiz. Akşamgemimizde‘’vedagecesiyemeği’’düzenlenecek. Gecelemegemimizde. (Gemidekahvaltı,öğleveakşamyemeğidahil)

 

10.Gün |16.12.2019 |Pazartesi                PREK KDAM – GEMİDEN İNİŞ – SİEM REAP (KAMBOÇYA)
Tonle nehriüzerindekiPrekKdamkasabasındagemimizdeninişişlemlerinitamamlayarakaraçlarımızileSiemReap’ahareketediyoruz. Uzun yıllar baltagirmemişyağmurormanlarınıniçindesaklıkalmış, unutulmuşvesadece 200 kilometrekarelikalanüzerinekurulu, üzerindedünyanınenbüyüktapınaklarzincirinibulunduranSiemReap’avarışımızilebirlikteotelimizeyerleşiyoruz. Gecelemeotelimizde. (Gemidekahvaltı,oteldeakşamyemeğidahil)

 

11.Gün |17.12.2019 |Salı                         SİEM REAP – ANGKOR (KAMBOÇYA)     
Kahvaltısonrası, 1200 yıllıkgeçmişedayanandünyacaünlü Angkor Wat tapınağınıziyaretedeceğiz. Bu ziyaretesnasında''Tomb Raider''filmininçekildiği''AğaçlarKrallığı'' bölgesini de görebileceksiniz. AkşamotelimizdeyereldansçılarınApsara Dans Gösterisigerçekleşecektir. Gecelemeotelimizde.(Oteldekahvaltıveakşamyemeğidahil)


12.Gün |18.12.2019 |Çarşamba               SİEM REAP – ANGKOR – HANOİ (VİETNAM)    
Kahvaltısonrası; UNESCO Dünya KültürMirasılistesindeyeralan, Angkor ArkeolojikParkındayeralan Angkor Thom veBayontapınakları, Filler Terasıve Leper King Terasıziyaretedildiktensonraöğleyemeğimizialıyoruz. DahasonraSiem Reap Havalimanınahareketediyoruz. YerelHavayollarıileHanoi’yeuçuş. Hanoi’yevarışımızilebirlikteotelimizehareket. Check-in veodalarındağılımısonrasıserbest zaman. Gecelemeotelimizde. (Oteldekahvaltıveöğleyemeğidahil)


13.Gün |19.12.2019|Perşembe                HANOİ (VİETNAM)
 
Kahvaltısonrasıdüzenlenecekşehirturunda; günümüzVietnamı’ınınkurucusuHo Chi Minh’inMozolesi, Ba DinhMeydanıgörülecekyerlerarasındadır. Tur sonrasıHanoi’ninFransızSömürgeDönemindenkalmamahalleriniVietnamlılarınyüzyıllardırkullandıklarıüçtekerlekliCycloadlıyerelaraçlarıiletanıyacağız. FransızKoloniDönemindenkalma, 36 adetbirbirinidikkesenküçükcaddedenoluşanEskiMahalle, İpekCaddesi, KağıtCaddesi, AyakkabıCaddesi, BronzCaddesigöreceğimizyerlerarasında. Bu turun ardından Vietnamlıların yüzyıllardan beri geleneksel olarak eğlence amaçlı yerelhalkasergilemişoldukları, dünyadasudaicraedilentekteatralgösteriolanPuppet Show’useyredeceksiniz. Gecelemeotelimizde.(Oteldekahvaltıdahil)           

14.Gün |20.12.2019|Cuma                       HANOİ – HALONG BAY (VİETNAM)        
Sabah otel'dençıkışişlemlerinigerçekleştiriyoruzveUNESCO dünyakültürmirasılistesindeyeralan, eşsizgüzellikteki, yaklaşık3000 adetadacıktanoluşmuşHalong Bay Körfezinehareket(170 km). VarışımızilebirlikteAmaWaterwaysgemifirmasıiçinözelolarakdizaynedilmiş, bölgenineniyibutikteknelerindenbirineyerleşiyoruz.Muhteşemmanzaralareşliğindebiröğledensonrasizleribekliyorolacak. Gecelemeteknemizde. (Oteldekahvaltı, Teknedeöğleveakşamyemeğidahil)

 

15.Gün |21.12.2019|Cumartesi               HALONG BAY – HANOİ (VİETNAM)        
EşsizmanzarayakarşıteknemizdealacağımızkahvaltıveöğleyemeğisonrasıözelaracımızileHanoi’yehareketediyoruz(170 km). Hanoi’yevarıştayenidenotelimizeyerleşmealışverişiçinserbest zaman. Gecelemeotelimizde. (Teknedekahvaltıveöğleyemeğidahil)  

16.Gün |22.12.2019|Pazar          
HANOİ – BANGKOK -İSTANBUL
  
Kahvaltı sonrasıotelimizden çıkış işlemleri ve Hanoi Havalimanına transfer. Check-in ve Pasaport kontrolleri sonrası Türk Havayolları’nın VN 0619(Türk Havayolları ile Vietnam Airlines ortak uçuşudur. Uçuş Vietnam Havayolları tarafından gerçekleştirilmektedir) sefer sayılı uçuşu ile 16.05’de Bangkok’a hareket. Yerel saat ile 18.05’de Bangkok’a varış. Burada yapılacak aktarma sonrasında Türk Havayolları’nın TK 0065 sefer sayılı uçuşu ile 22.50’de İstanbul’a hareket.           

17.Gün |23.12.2019|Pazartesi     İSTANBUL
Yerel saat ile 05.45’de İstanbul’ a varış ve turumuzun sonu.

TUR ÜCRETİ: 

Kabin Tipi

Kişi Başı

Tek Kişi Farkı

Cat B – Gerçek Balkonlu Kabin(23m2)

5.699Usd

%80

Cat A – Gerçek Balkonlu Kabin (23m2)

5.999 Usd

%80

 

İLAVE ÜCRETLER (Kişi Başı): 

Havalimanı ve Liman vergileri

600 Usd

Gemi Personel Bahşişleri

Gemide Ödenir

Vize Ücreti Kamboçya (90 Usd) (Kamboçya tüm pasaport tiplerine vize uygulamaktadır)
Vize Ücreti Vietnam (100 Usd) (Vietnam yeşil pasaport sahibi yolculara vize uygulamamaktadır)
Çift giriş Vietnam vizesi ülke girişinde
(tur öncesi tarafımızdan temin edilen renkli çıktı halindeki davetiye ile)pasaport sahibi tarafından alınmaktadır.Davetiye alımı için pasaportunuzun renkli olacak şeklide scan edilmiş hali e-mail olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Vizenin ülke giriş kapısında onayı için 2 şer adet renkli vesikalık fotoğraf seyahat esnasında yanınızda bulunmalıdır.

 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER:

|TürkHavayollarıile İstanbul-Ho Chi Minh City/Hanoi-Bangkok-İstanbul arasıekonomisınıfıuçuşlar
(Hanoi-Bangkok uçuşuTürkHavayollarıile Vietnam Havayollarıortakuçuşudur. UçuşugerçekleştirenHavayolu Vietnam Havayollarıdır)

|YerelHavayollarıileSiem Reap-Hanoi arasıekonomisınıfıuçuşlar

|Programdabelirtilentümtransferler
| Programdabelirtilentümturlar(yerelrehbereşliğinde)

| Programda‘’dahil’’olarakbelirtilenyemekler

| Ho Chi Minh City’de 5* otelde 2 geceoda&kahvaltıkonaklama(Sofitel Saigon Plaza veyabenzeriotel)

| 2015 yapımı, 5*DlxAmadaragemisinde7gecetam pansiyonkonaklama(GemidekiTam pansiyonservishizmetigemiyebinişgünüöğleyemeğiilebaşlayıp, gemideninişgünüsabahkahvaltısıile son bulmaktadır)
| SiemReap’da 5* otelde 2 geceoda&kahvaltıkonaklama(Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort veyabenzeriotel)
 

| Hanoi’de 5* otelde 3 geceoda&kahvaltıkonaklama(Sofitel Legend Metropole veyabenzeriotel)

| HalongBay’de 1 geceButiktekne’de tam pansiyonkonaklama
|
GemideÖğleveAkşamyemeklerindeşarapservisi

|Gemiyolculuğuboyuncaücretsizkahve, su, meşrubatvebiraikramı

|Gemidekiücretsizgüniçiaktiviteler
|Gemidekabinlerdeücretsizsuservisi
|ProfesyonelTürkçerehberlikhizmeti(grup 16 kişiolduğutaktirdesağlanacaktır)

|Türsabmecburimesuliyetsigortası

 

TUR ÜCRETİNE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:
| Havalimanıve Liman Vergileri
|
Siem Reap – Hanoi uçuşundakişibaşı 1 parçanındışındakibagajtaşımaücretleri
|Kara vegemiturlarısırasındalokalrehberveşoförlereverilenbahşişler
|SeyahatSağlıkveSeyahatİptalSigortası
|Vizeücretlerive Yurt dışıçıkışharcı

 

İPTAL ŞARTLARI:                                                                                                                                     Tur Hareket tarihine;                                                               
| Kayıtgünüile121günarasıkişibaşı200 $                 
| 120 gün – 90 günarası400 $                                                           
| 89 gün – 60günarası%35                                   
|59gün – 30günarası%50                                     
| 29 gün – 07 günarası %80                                 
| 06günvesonrası%100cezauygulanır!

ÖNEMLİ NOT :                                                    
KaydıtakipedenhaftaiçindekesilenSiem Reap - Hanoiuçak bilet ücretleri, turunyolcutarafındaniptalihalinde, yanmaktaolupiadeedilememektedir.


5*AMADARA GEMİSİ:
                                       
2015 yılında seferlerine başlayan gemi, 92metre uzunluğunda ,62 kabin/124 yolcu kapasitesine sahiptir. Kabinlerde; Klima, oturma alanı, mini-bar, kasa, saç kurutma makinası, bornoz, terlik, Tv gibi imkanlar bulunmaktadır. 


Cat B & A – Gerçek Balkonlu Kabin (23
m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMİ ile İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR :                
|Seyahate ilişkin Gemi Biletleri, uçak biletleri seyahate 48 saat kala misafirlere iletilmektedir. Katılımcılar bu biletleri ve detayında yer alan bilgilendirmeleri okumak ve kontrol etmekle yükümlüdür.

|Nehir su seviyeleri ve liman şartları değişimi nedeniyle Gemi firması programda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Limanlara varış ve hareket saatleri nehir trafiğine göre değişebilir.

|Tura katılım için acentemiz tarafından bildirilen saatlerde belirtilen havalimanında ya da geminin yanaşacağı limanda hazır bulunmayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında tamamlamayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında tamamlayan ancak uçağa ya da gemiye binemeyen yolcuların seyahati gerçekleştirememelerinden acentemiz sorumlu değildir. Uçağı ya da gemiyi kaçıran yolcuların tura dahil olmaları için gerekli olacak gidiş-dönüş yeni uçak biletleri ya da gemiye ulaşabilecekleri limana ulaşımları ve gidilecek bölgedeki transferlerine dair oluşacak tüm masraflar kendilerine aittir.

|Gemilerin limandan ayrılış saatleri ile ilgili bilgiler gemi içerisinde anons ya da bilgi panoları ile duyurulmaktadır. Misafirler bu bilgileri takip etmekle yükümlüdür. Gemi kalkışının kaçırılması durumunda gemiye farklı bir limandan binerek seyahate devam etmeleri için ya da seyahati yarıda keserek geri dönüşleri için oluşacak olan tüm masraflar yolcuya aittir. Seyahatin yarıda kesilmesi durumunda tur ücreti iadesi yapılamaz.

| Yurtdışı gezilerinde seyahatin bitiş tarihinden en az 6 ay süreli ve Yasal olarak geçerli pasaport olması mecburidir. Yolcu pasaportlarının hasar görmemiş/yıpranmamış/yırtılmamış olması boş vize sayfası olması zorunludur. Yolcuların gidilecek ülkelere giriş için gerekli olan yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. Bu kurallara uyulmaması durumunda havalimanlarında yolcuların uçuşa alınmaması sonucu doğan zararlardan yolcularımız bizati sorumludur.

| Acentemiz, Yolcu ile konsolosluk arasında aracı konumundadır. Konsolosluk gerekli gördüğü durumlarda vize vermeme hakkına sahiptir, Yolcunun vize alamaması ile ilgili olarak acentemizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Acentemiz sadece Aracı kurum görevini üstlenmektedir. Şahsi vize başvurularında acentemizin herhangi bir yaptırımı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüketiciler bu şartları kabul ederek tura kayıt yaptırmışlardır.

|Tura iştirak eden yolcuların, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan acentemiz sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Ülkeye ve/veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.

| Turun iptali durumunda vize ücreti iade edilmez.

|Nehir Su seviyesindeki olağanüstü azalma veya artış durumlarında kaptanın insiyatifinde uğranılan limanlar değişiklik gösterebilir.Nehir trafiğine göre program saatleri, varış ve kalkışlar değişiklik gösterebilir.

 

UÇUŞ ile İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR :

|Uçaklı programlarımızda acentemiz; havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir.

| Programlarda havalimanında veya limanlarda acentemiz görevlisi bulunmamakla birlikte turlara katılan kişiler için yapılması gereken Check-in ve boarding işlemleri kişisel işlemler olup, misafir tarafından uçak kalkışı öncesinde havalimanlarında ilgili havayolu kontuarlarında yada on-line olarak havayolu firmalarının internet sitelerinden yapılması zorunludur.

|Uçuşlarda oluşabilecek son dakika rötarları ve kapı değişiklikleri havaalanlarında sesli anons edilmekte ve alanda ki bilgi panolarında gösterilmektedir. Bu bilgiler yolcularımız tarafından takip edilmelidir. Havalimanıiçerisinde bu anons ve panoların takip edilmemesinden doğan uçağa binememe durumlarından acentemiz sorumlu tutulamaz.

|Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan acentemiz sorumlu tutulamaz.

| 28-35(dahil) hafta arası hamile yolcularımız için “uçak ile seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan uçuştan en geç 7 gün önce alınmış doktor raporu gerekmektedir. 35. Haftadan sonraki hamile yolcular doktor raporu olsa dahi uçuşuna müsaade edilmemektedir. İkiz bebek bekleyen yolcular için bu süre 28 – 32(dahil) haftadır.

|Havalimanında talep edilecek özel lift ve tekerlekli sandalye hizmetleri ile ilgili yolcu tarafından havayolu ile irtibata geçilmesi ve talep edilmesi gerekmektedir. Havayolu acenteleri talep anında bu bilgileri sisteme girmekle birlikte olası aksaklıklardan acentemiz sorumlu tutulamaz.

|Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri havayolu tarafından havalimanında belirlendiğinden yolculara alandaki bilgi panoları (info board) ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmelerden acentemizin daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.

| Havayolları genel teamülünde bagaj hakki 20kg ile sınırlandırılmaktadır (Havayolu şirketine göre bagaj hakları değişiklik gösterebilir). Kabin içine alınan el bagajları ise 8kg ile sınırlıdır. Uluslararası kurallara göre tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli poşet içerisinde her biri en fazla 100ml.lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilmektedir. Her yolcu sadece 1 adet poşet taşıyabilir.

|Yolculun kişisel sebepleri ile kaçırdığı uçuşlardan, kişisel evrak eksikliği, hataları ya da hukuki problemleri nedeni ile uçuşunu gerçekleştirememesinden acentemiz sorumlu tutulamaz.

 

KEYİFLİ BİR TATİL GEÇİRMENİZİ DİLERİZ...

3WTURK